Face2face for Obama - Change 2008

Micro marketing har vært nøkkelen til Obamas suksess. Både for å finansiere kampanjene, og for å spre budskapet om forandring. Som frivillige for Change-kampanjen fikk vi i Face2face førstehånds kjennskap til formelen, og kunne både trekke paralleller til egne erfaringer og styrke vår faglige kompetanse.