Kunde

YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)

Kampanje

«YS-appen»

Design, apputvikling, app-administrasjonsplattform

Om

Den mest nedlastede appen i App Store, med mer enn 220 000 brukere og økt forbruk av partnertjenester.

YS-appen er et enkelt og modernisert medlemssystem som forenkler dialogen mellom YS og brukerne.

Ved å gjøre YS’ medlemssystem mobilkompatibelt og utvikle et brukervennlig design, gjorde vi kommunikasjonen enkel og morsom for medlemmene.

Team: Anne Staaby, Thomas Karlsen, David Marinius Karlsen